התמודדות של קהילות במלחמה ופיתוח חוסן - ריכוז ידע וכלים להתמודדות

בעתות משבר ומלחמה, לחיבור לאחר ולקהילה כוחות מרפאים ומעצימים. 

ריכזנו עבורכם ידע וכלים אודות ההתמודדות של קהילות במצב חירום ופיתוח חוסן קהילתי.

התמודדות של קהילות במלחמה ופיתוח חוסן 

תאריך עדכון אחרון : 15/11/2023