השפעת אופי הסיקור התקשורתי על ערך עצמי מקצועי ותחושת אשמה של עובדים סוציאליים: תפקידם הממתן של משתני אישיות וסביבה

English שלחו לחבר