תהליכים מקבילים של הורים וילדיהם הבוגרים הצעירים לאור ההתמודדות עם ההפרעה הפוסט טראומטית של הילדים הבוגרים והצעירים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: