מניעים, קשיים ואתגרים של אנשי הצוות הרפואי המתנדב במרפאה ל'רופאים לזכויות אדם' ביפו

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: