הקשר בין טראומות ילדות, קושי בוויסות רגשי, תוקפנות ודיסוציאציה לבין פגיעה עצמית בקרב מתבגרות השוהות בפנימיות פוסט אשפוזיות

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: