טפסים לסטודנטים הלומדים במסלול עם תזה

תהליך כתיבת עבודת תזה: לוח זמנים ונהלים (נכון לאוגוסט 2018)

 

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשע"ט (2019-2018)

 

הנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית (נכון לאוגוסט 2018)

 

הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה (נכון לאוגוסט 2018)

 

טופס מלווה להגשת הצעת תזה לביה"ס לתארים מתקדמים

 

טופס דיווח על תיקוני הצעת תזה

 

פניה לועדת אתיקה

 

דוגמאות להצעות תזה ראשוניות:

דוגמאות להצעות תזה מלאות:

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) (מעודכן לינואר 2019)

 

דוגמאות לעבודות תזה:

תהליך הגשת תזה לספריה וסיום התואר (לאחר הגנה)

 

נוהל הגשה לספרייה מאת הספרייה המרכזית