טפסים לסטודנטים הלומדים במסלול עם תזה

שלחו לחבר

עבודות תיזה ודיסרטציות שהוגשו בביה"ס לעבודה סוציאלית

 

תהליך כתיבת עבודת תזה: לוח זמנים ונהלים (נכון לספטמבר 2019)

 

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תש"פ (2020-2019)

 

הנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית (נכון לדצמבר 2019)

 

הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה (נכון לדצמבר 2019)

 

טופס מלווה להגשת הצעת תזה לביה"ס לתארים מתקדמים

 

טופס דיווח על תיקוני הצעת תזה

 

פניה לועדת אתיקה

 

דוגמאות להצעות תזה ראשוניות:

דוגמאות להצעות תזה מלאות:

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) (מעודכן למארס 2019)

 

דוגמאות לעבודות תזה:

תהליך הגשת תזה לספריה וסיום התואר (לאחר הגנה)

 

נוהל הגשה לספרייה מאת הספרייה המרכזית

 

פרסומים מדעיים משותפים לתלמיד תזה ולמנחה: עקרונות מנחים