סיור לסטודנטים בשנה א' בתואר הראשון בחווה החקלאית בפתח תקווה - תכנית "חזרה לשורשים"