סוגיות אתיות בעבודה סוציאלית: יום עיון לתלמידי שנה א' בתואר הראשון