עבודה סוציאלית בראי התקשורת - יום עיון לתלמידי שנה ג' 19.4.15