גב' יהודית עזרא

גב'
גב' יהודית עזרא
דוא"ל: 

פירסומים

Ezra, J., & Yedidia, T. (2016). The matrix of the group as transformative container in marital therapy with bereaved parents. Group Analysis, 49(1). DOI: 10.1177/0533316415626619

עזרא, י. (2012). התבוננות פסיכולוגית חברתית ורוחנית, מקבץ17(1)

קורסים

7660201 - שיטות התערבות עם הקבוצה