יום הנוער הבינלאומי

שלחו לחבר

היום נקבע על ידי האו"ם, וחל לראשונה ב-12 באוגוסט 2010. כאשר בכל שנה נבחר נושא הרלוונטי לנוער בו היום ממוקד.

היום נועד על מנת לתת אפשרות לממשלות ואנשים ברחבים העולם:
א. לזהות את הפוטנציאל של בני הנוער
ב. לתכנן דרכים בהם צעירים יוכלו להיות חלק מיוזמות של פיתוח ומעורבים בשינויים קהילתיים.
ג. להכיר בהישגים הקיימים של הנוער

היום מאפשר שיתופי פעולה על ידי בעלי עניין כל מנת לדאוג לכך שצעירים יהיו מעורבים בקבלת החלטות בתחומים מקומיים ולאומיים.

הנושא השנתי נבחר מידי שנה בהמלצה של ארגוני נוער והסוכנות הפנימית של האום לפיתוח הנוער. התכנית הינה לעודד בני נוער מרחבי העולם לארגן פעילויות שיגבירו את המודעות באשר למצבם של בני הנוער במדינתם. צעירים מוזמנים להעביר את תוכניתם לרשות המרכזת את המידע, והתוכנית היצירתית ביותר מועלית לאתר התוכנית על מנת לפרסם כיצד היום הזה מונצח ברחבי העולם ולעודד צעירים אחרים לפעילות.

לפי הגדרת האו"ם נוער הם צעירים בגילאי 15 עד 24. מאחר וברחבי העולם קיימת תופעה של הזדקנות באוכלוסיה וירידה בילודה אוכלוסיית הנוער הולכת וקטנה. ההנחה היא שעד אמצע המאה הנוכחית, צעירים וזקנים יהיו בהיקף שווה באוכלוסיה. כיום ישנם 1.2 ביליון בני הנוער המהווים כשישית מאוכלוסיית העולם. בישראל יש כיום 1.35 בני נוער.

בשנת 1999 העצרת הכללית של האו"ם אישרה את ההמלצה של הוועידה העולמית של שרים האחראיים לנושא הנוער מ-1998 שה-12 באוגוסט יוכרז כיום הנוער הבין לאומי. העצרת המליצה שביום זה יקימו פעילויות ציבוריות כדי לקדם מודעות לתוכנית העולמית לפעולה למען הנוער שאומצה על ידי העצרת הכללית בשנת 1995.