מסלול קבלה מיוחד לתואר ראשון למשרתי מילואים, אנשי קבע וזרועות הביטחון