ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) בעיצומה

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה, למעבר להרשמה


מועדי הרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024)

ההרשמה לתואר ראשון פתוחה

ההרשמה לתוכנית לתואר שני (לבעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית) נפתחה בתאריך 11.2.24. ההרשמה למגמה הטיפולית הסתיימה בתאריך 30.4.24. ההרשמה למגמות: ניהול וקהילה, שילוב אמצעים אומנותיים בטיפול, שיקומית-טיפולית נמשכת

ההרשמה למסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים נפתחה בתאריך 11.2.24. ההרשמה למגמה הטיפולית ולמגמה הטיפולית-שיקום ובריאות הסתיימה בתאריך 15.5.24. ההרשמה למגמת ניהול וקהילה נמשכת

ההרשמה לתוכנית הדוקטורט - למסלול הרגיל מתקיימת בתאריכים 11.2.24 - 30.6.24.

תאריך עדכון אחרון : 02/06/2024