ביה"ס לעבודה סוציאלית במלחמת 'חרבות ברזל' - ריכוז מידע