הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד לתואר ראשון בשנה"ל הקרובה - תשפ"ד (2024-2023)

הזדמנות אחרונה להרשם לתואר ראשון לאוניברסיטת בר-אילן לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023)

מועדי הרשמה לתוכנית לתואר ראשון - הזדרזו להרשם, נותרו מקומות אחרונים!

מועדי הרשמה לתוכנית לתואר שני - ההרשמה הסתיימה

מועדי הרשמה לתואר שני לבעלי תארים אחרים - ההרשמה הסתיימה

מועדי הרשמה לתוכנית לתואר שלישי - ההרשמה הסתיימה

מועדי הרשמה למסלול השלמת תזה - ההרשמה הסתימה

מועדי הרשמה למסלול עבודה שוות ערך במסגרת תואר שלישי - ההרשמה הסתיימה

תאריך עדכון אחרון : 15/11/2023