הרשמה לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023)

ההרשמה לאוניברסיטת בר-אילן לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) בעיצומה

מועדי הרשמה לתוכנית לתואר ראשון - ההרשמה בעיצומה!

מועדי הרשמה לתוכנית לתואר שני - ההרשמה פתוחה למגמת שיקום ובריאות ולמגמת ניהול וקהילה

מועדי הרשמה לתואר שני לבעלי תארים אחרים - ההרשמה פתוחה למגמת ניהול וקהילה

מועדי הרשמה לתוכנית לתואר שלישי - ההרשמה תסתיים ב-15.6.23

מועדי הרשמה למסלול השלמת תזה - ההרשמה הסתימה

מועדי הרשמה למסלול עבודה שוות ערך במסגרת תואר שלישי - ההרשמה הסתיימה

תאריך עדכון אחרון : 06/06/2023