השלמת תזה בבית הספר לעבודה סוציאלית

ניתן להשלים תזה בבית הספר לעבודה סוציאלית בשני מסלולים:

מסלול השלמת תזה

מסלול עבודה שוות ערך במסגרת תואר שלישי

* לתשומת הלב - לסטודנטים בשני המסלולים לא מוענקת תעודת מוסמך. הסטודנטים המסיימים בהצלחה את דרישות המסלולים יקבלו אישור על כתיבת תזה או כתיבת עבודה שוות ערך לתזה, בהתאם למסלול בו למדו.

 

 

תאריך עדכון אחרון : 30/01/2023