הרשמה לתוכניות היחידה ללימודי המשך לשנה"ל תשפ"ג (2023-2022)

ההרשמה לתוכניות היחידה ללימודי המשך לשנה"ל תשפ"ג (2023-2022) תפתח במרס 2022.

ההרשמה לתוכנית הפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית לשנה"ל תשפ"ג תפתח בפברואר 2022.

תאריך עדכון אחרון : 20/12/2021