ד"ר שחר תימור-שלוין

טלפון
דוא"ל
shachar.timor@biu.ac.il
משרד
בניין 213 (מקסיקו), חדר 206 (קומה שנייה)
תחומי עניין

עבודה סוציאלית ביקורתית; הממשק והמתח בין פרופסיונליות, ניהול ומנהל ציבורי; מדיניות ציבורית; עבודה סוציאלית מודעת עוני; רפלקטיביות ביקורתית

שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  השכלה

  תואר               שם האוניברסיטה          מחלקה                              שנת קבלת התואר

  תואר ראשון   האוניברסיטה העברית    עבודה סוציאלית                            2004    

  תואר שני        האוניברסיטה העברית    עבודה סוציאלית                           2011

  עבודת המסטר: "ביחד-ness: רבדים של קשר ביחסי עזרה שיתופיים"

  מנחות: פרופ' מיכל קרומר-נבו; ד"ר עפרית שפירא ברמן

  תואר שלישי   אוניברסיטת בר-אילן      סוציולוגיה ואנתרופולוגיה              2019

  עבודת הדוקטורט: "הניהול הציבורי החדש והעבודה הסוציאלית הביקורתית: מאבק על פרופסיונליזציה בישראל"

  מנחה: פרופ' אורלי בנימין

  פוסט-דוק     האנטר קולג', ניו-יורק     המחלקה למדע המדינה                   2020

  מנחה: פרופ' סנפורד שראם        

  ניסיון עבודה אקדמי

  2010-2021:       מרצה עמית הוראה, המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  2016-2021:       מרצה מן החוץ, הפקולטה לעבודה סוציאלית, מכללת אשקלון

  2019-2021:       מרצה מן החוץ, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית

  2020-2021:       מרצה מן החוץ, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב

  2021-כעת:        מרצה, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר אילן

  תפקידים אדמיניסטרטיביים באקדמיה

  2010-2021:       חבר בצוות ההיגוי, התכנית ללימודי נוער, המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

  2013-2016:       מדריך סטודנטים, תכנית ההכשרה "עבודה סוציאלית פרטנית לשינוי חברתי", המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בשיתוף אגף הרווחה, עיריית באר שבע

  2016-2019:       מדריך בכיר, מנהלת ההכשרה המעשית, המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

  2016-2019:       מנהל תכנית ההכשרה "עבודה סוציאלית פרטנית לשינוי חברתי", המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בשיתוף אגף הרווחה, עיריית באר שבע

  תפקידים מחוץ לאקדמיה

  2016:                חבר בוועדה המדעית, כנס עלם 2016

  2018-2021:       רכז קורסים ומרצה, בית הספר המרכזי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  ייעוץ מקצועי

  2015-כעת:        מדריך בכיר, תכניות המתווה לעבודה סוציאלית מודעת עוני, משרד הרווחה, בשיתוף עם ג'וינט-אשלים והביטוח הלאומי

  2017-כעת:        חבר בצוות הכשרות, תכניות המתווה לעבודה סוציאלית מודעת עוני, משרד הרווחה, בשיתוף עם ג'וינט-אשלים והביטוח הלאומי

  2017-כעת:        יועץ אקדמי, תכניות המתווה לעבודה סוציאלית מודעת עוני, משרד הרווחה, בשיתוף עם ג'וינט-אשלים והביטוח הלאומי

  ניסיון מקצועי כעו"ס

  2004-2007:       עו"ס נוער, עמותת ידידי בית חם, ירושלים

  2007-2013:       מנהל אזור דרום ומנהל תוכן מקצועי ארצי, עמותת ידידי בית חם

  2008-2016:       מטפל בילדים ונוער נפגעי אלימות מינית, ענב"ל, באר שבע

  2012-2016:       מטפל בטראומה, המרכז הטיפולי, מועצה אזורית אשכול

  מלגות ופרסים

  2015:                מלגת הצטיינות מחלקתית                        אוניברסיטת בר אילן

  2016:                מלגת הצטיינות אוניברסיטאית                 אוניברסיטת בר אילן

  2019:                פרס "המאמר המצטיין לחוקר צעיר"          אספנט-ישראל

  אגודות מדעיות וקבוצות מחקר

  אגודות מדעיות

  2018-2020:       חבר, האגודה הסוציולוגית האירופית, רשת מחקר 19 – סוציולוגיה של פרופסיות, ורשת מחקר 26 – סוציולוגיה של מדיניות חברתית ומדיניות רווחה

  2021-כעת:        חבר, החברה האמריקאית לעבודה סוציאלית ומחקר (SSWR)

  2021-כעת:         חבר, האגודה האירופית למחקר בעבודה סוציאלית (ESWRA)

  קבוצות מחקר

  2010-כעת:        חבר, המרכז הישראלי למחקר איכותני

  2016-כעת:         מייסד, קבוצת מחקר "ביחד-ness" לעבודה סוציאלית שיתופית עם נוער

  פרסומים

  מאמרים בכתבי עת

  תימור-שלוין, ש' (2018). שותפות: הפרקטיקה ומשמעויותיה בעבודה עם בני נוער. ביטחון סוציאלי, 104, 9-34.

  תימור-שלוין, ש' (2019). בין השמרני, הניהולי והביקורתי: מאבק על פרופסיונליות בעבודה הסוציאלית בישראל. ביטחון סוציאלי, 106, 189-218.

  Timor-Shlevin, S., & Krumer-Nevo, M. (2016). Partnership-based practice with young people: Relational dimensions of partnership in a therapeutic setting. Health & Social Care in the Community, 24(5), 576–586.

  Timor-Shlevin, S. & Benjamin, O. (2020). The struggle over the character of social services: Conceptualizing hybridity and power. European Journal of Social Work, Advance online publication. https://doi.org/10.1080/13691457.2020.1838452

  Timor-Shlevin, S. (2021). The controlled arena of contested practices: Critical practice in Israel’s state social services. The British Journal of Social Work, 51(1), 279–296.

  Timor-Shlevin, S. (2021). Contextualized resistance: The mediating power of paradigmatic frameworks. Social Policy & Administration, 55(5), 802–814.

  Timor-Shlevin, S. & Benjamin, O. (2021). The tension between managerial and critical professional discourses in social work. Journal of Social Work, 21(4), 951–969.

  Timor-Shlevin, S., Aharon, T., Segev, S., Mazor, S., & Ishai, E. (2021). From Critical Reflection to Critical Professional Practice: Addressing the Tensions Between Critical and Hegemonic Perspectives. Qualitative Social Work, Advance online publication. https://doi.org/10.1177%2F14733250211006765.

  Timor-Shlevin, S. (in press). Conceptualizing critical practice in social work: An integration of recognition and redistribution. European Journal of Social Work.

  פרקים בספרים ערוכים

  תימור-שלוין, ש' (2016). שותפות ככלי עבודה טיפולי וכמכשיר חברתי ביקורתי. בתוך צ. ולדן (עורכת), התנערות: עבודה חברתית-טיפולית עם נוער מודר במצבי סיכון (עמ' 128-180). ירושלים: כרמל.

  תימור-שלוין, ש' וולדן, צ' (2016). עקרונות העבודה במסגרות שיתופיות טיפוליות: הגרסה הישראלית של "בית חם". בתוך צ. ולדן (עורכת), התנערות: עבודה חברתית-טיפולית עם נוער מודר במצבי סיכון (עמ' 13-31). כרמל.

  תימור-שלוין, ש' (2020). מרחב מבוקר: פרקטיקות ביקורתיות במחלקות לשירותים חברתיים. בתוך מ' קרומר-נבו, ע' וייס-גל ור' סטריאר (עורכים), ביקורת בפעולה: פרקטיקות ביקורתיות בשדה החברתי בישראל (עמ' 149-194). רסלינג.

  פרסומים שאינם שפיטים

  קרומר-נבו, מ', שמעי, נ' ותימור-שלוין, ש' (עורכים) (2015). אם זה לא מספיק לכם: מיצוי זכויות וסינגור אקטיבי. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: עבודה פרטנית לשינוי חברתי.

  השתתפות בכנסים מדעיים

  תימור-שלוין, ש' (2012). שותפות ככלי טיפולי: מחקר איכותני מראה שזה אפשרי. הוצג בכנס הישראלי החמישי למחקר איכותני, באר-שבע, ישראל.

  תימור-שלוין, ש' ודהן, ד' (2014). עבודה פרטנית לשינוי חברתי: פרויקט משותף לאקדמיה ולמחלקות לשירותים חברתיים. הוצג בכנס העובדים הסוציאליים, תל-אביב, ישראל.

  תימור-שלוין, ש' (2016). אתנוגרפיה מוסדית כפתרון אתי לאתגרי מחקר הבכירים. הוצג בכנס הישראלי השביעי למחקר איכותני, באר-שבע, ישראל.

  תימור-שלוין, ש' (2016). פרקטיקה ביקורתית בשירות הציבורי: פתיחה וחסימה של אפשרויות חדשות. הוצג בכנס השנתי השביעי של ESPAnet ISRAEL, חיפה, ישראל.

  תימור-שלוין, ש' (2016). הקווים המקבילים של מיניות: ביני ובין המודרכ/ת, בינה ובין בני הנוער, והאפשרות או חוסר האפשרות לדבר על זה. הוצג בכנס השנתי של עמותת עלם והמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, ישראל.

  תימור-שלוין, ש' (2017). לחבר את החוטים: שילוב של פרקטיקת מדיניות ופרקטיקה פרטנית בעבודה סוציאלית מודעת-עוני. הוצג בכנס העובדים הסוציאליים, תל אביב, ישראל.

  תימור-שלוין, ש' (2017). השפעה רכה והשפעה קשיחה: מרחבים פנויים לקידום פרופסיונליות ביקורתית בשירותים החברתיים בישראל. הוצג בכנס השנתי השמיני של ESPAnet ISRAEL, בר אילן, ישראל.

   

  Timor-Shlevin, S. (2017). Neoliberal barriers to critical social work in the public sphere. International Workshop on Transformative Social Work, Salisbury, UK.

  Timor-Shlevin, S. (2018). Between recognition and denial of recognition in the experiences of social workers who adopt poverty-aware practice. International Seminar on Poverty-Aware Social Work: The Paradigm and its Challenges, Beer-Sheva, Israel.

  Timor-Shlevin, S. (2018). Controlled arena: Critical practice in state social services. The European Conference for Social Work Research, Edinburgh, UK.

  תימור-שלוין, ש' (2018). מרחב מבוקר: פרקטיקות ביקורתיות במחלקות לשירותים חברתיים. הוצג בכנס השנתי התשיעי של ESPAnet ISRAEL, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, ישראל.

  אהרון, ת', ישי, א', ניצן, ש', שגב, ש' ותימור-שלוין, ש' (2018). לחקור שותפות בקבוצת מחקר שיתופית. הוצג בכנס הישראלי השמיני למחקר איכותני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

  אהרון, ת', ישי, א', ניצן, ש', שגב, ש' ותימור-שלוין, ש' (2018). משחקים בארגז החול – התמודדות עם המתח בין שותפות כפרקטיקה ביקורתית ובין שיחים שמרניים בשטח. הוצג בכנס השנתי של עמותת עלם והתכנית ללימודי נוער במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, ישראל.

  תימור-שלוין, ש' (2019). בין השמרני, הניהולי והביקורתי: מאבק על פרופסיונליזציה בעבודה הסוציאלית בישראל. הוצג בכנס השנתי העשירי של ESPAnet ISRAEL, המרכז האקדמי רופין.

   

  Timor-Shlevin, S. (2019). Obscured by ambivalence: Managerialist institutional work in Israel’s welfare ministry. The 14th European Sociological Association Conference, Manchester, UK.

  Timor-Shlevin, S. (2019). Obscured by ambivalence: Managerialist institutional work in Israel’s welfare ministry. The 2019 European Group of Public Administration Conference, Belfast, UK.

  תימור-שלוין, ש' (2020). מדיניות ציבורית ביקורתית ברת-קיימא? המקרה של עבודה סוציאלית מודעת עוני. הוצג בכנס השנתי האחד-עשר של ESPAnet ISRAEL, המכללה האקדמית אשקלון, ישראל.

  תימור-שלוין, ש' (2021). המרחב המבוקר של פרקטיקות ביקורתיות בשירותים החברתיים בישראל. הוצג בכנס הסוציולוגי ה-52, כנס וירטואלי.

  Timor-Shlevin, S. (2021). Sustainable critical social policy? The case of Poverty-Aware Social Work. Presented at the SSWR 25th Annual Conference, Virtual Conference

  Timor-Shlevin, S. (2021). Work with people living in poverty: Sharpening the resistance framework of radical incrementalism. Presented at the ESCWR Annual Conference, Virtual Conference

  Timor-Shlevin, S. (2021). From critical reflection to professional practice: Addressing the tensions between critical and conservative perspectives. Presented at the 20th Thinking Qualitatively Annual Conference, Virtual Conference

  קורסים

  7612901 - האדם בסביבתו ובחברה - מבוא לסוציולוגיה 

  7631502 - שיטות התערבות עם הפרט

  7667401 - טיפול חווייתי-רגשי בעבודה סוציאלית

  76720201 - טיפול חווייתי-רגשי בעבודה סוציאלית

  76740201 - הניהול הציבורי החדש בארגוני רווחה: מבט ביקורתי

  מחקר
  • עבודה סוציאלית ביקורתית, שאלות פרקטיות ותיאורטיות
  • הממשק והמתח בין פרופסיונליות, ניהול ומנהל ציבורי
  • תהליכי עיצוב של מדיניות ציבורית
  • עבודה סוציאלית מודעת עוני
  • רפלקטיביות ביקורתית

  תאריך עדכון אחרון : 27/09/2023