דלת פתוחה - יחידות המנהל והאקדמיה זמינות לכם בזום בימים א', ג', ה' בשעות 12:00-10:00