לסטודנטים המסיימים לימודיהם לתואר ראשון - סדנה לקראת היציאה לעולם העבודה

13/06/2019 - 12:00 - 15:30