"עם הפנים לאחר": כנס סיום שנה לסטודנטים המסיימים לימודיהם לתואר ראשון

13/06/2019 - 09:30 - 12:30