קולות ומראות בעבודה קהילתית - מאז ועד היום: יום עיון לציון פרישתה לגמלאות של פרופ' חיה יצחקי

06/03/2019 - 13:30 - 17:30