יום עיון לתלמידי שנה א' בתכנית ההשלמה לתואר שני

01/11/2018 - 09:00 - 11:30