תרומתם של משתנים אישיותיים ומשתנים הקשורים להתנדבות לניבוי תפיסת יכולת המנהיגות בקרב מתנדבים בוגרים במרכזים לרכיבה טיפולית בישראל

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: