מפגש היכרות עם התכנית ללימודי טיפול התנהגותי דיאלקטי (DBT)

10/10/2018 - 18:00

היחידה ללימודי המשך

מפגש היכרות עם התכנית ללימודי טיפול התנהגותי דיאלקטי (DBT) להתערבות עם אוכלוסיות ייחודיות

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש להירשם מראש

פרטים נוספים והרשמה למפגש