"שניים גופים": גוף המטפל ככלי התערבותי במרחב הדיאדי

23/07/2018 - 09:00 - 16:00

סדנה ביחידה ללימודי המשך

לפרטים ולהרשמה