למחלקה לשירותים חברתיים בית דגן דרוש/ה עו"ס קשישים וסדרי דין

פרטים: 

היקף משרה 80%

במסגרת התפקיד אחראי/ת על הקשר עם הקשיש ובני משפחתו

אחראי/ת על חוק סיעוד במחלקה,

פיתוח שירותים קהילתיים וקבוצתיים לקשישים – יצירת קשר עם גורמי הטיול השונים והשירותים בבית דגן וסביבתה

במסגרת עו"ס לעניין סדרי דין- אחראי/ת לכתיבת תסקירי אישות ותסקירי אפוטרפסות לבית משפט. עבודה בתאום עם כל המערכות

העבודה בצוות משפחתי וצעיר,

סביבה מאתגרת ואפשרות לפיתוחים רבים בתחום

עדיפות לבעלי מינוי סדרי דין – במידה ולא קיים מינוי – התחייבות ליציאה לקורס עו"ס לסדרי דין לא יאוחר משנה לאחר תחילת התפקיד.

יצירת קשר: 

קורות חיים נא לשלוח ל- dorits@beitdagan.muni.il