קולוקוויום מחלקתי: ד"ר שלומית וייס-דגן

24/04/2018 - 08:00 - 10:00

"האבולוציה של מדיניות רווחת הילד- ישראל כמקרה מבחן"

ד"ר שלומית וייס-דגן, חברת סגל ביה"ס לעבודה סוציאלית