יום פתוח לתארים מתקדמים

22/03/2018 - 16:00 - 20:00

יום פתוח לתארים מתקדמים

מתחם הנדסה (בניינים 1105-1102)