הטיפול במשחק עם מים - Water Play Therapy

21/02/2018 - 14:00 - 18:30

היחידה ללימודי המשך

סדנה למטפלים בהנחיית יעל ליבנה

קישור להזמנה ולהרשמה