יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן

16/02/2018 - 09:00 - 13:00

יום פתוח 2018

יום פתוח מרוכז במתחם הנדסה.

במהלך היום יתקיים מרתון הרצאות של חברי סגל ביה"ס לעבודה סוציאלית בנוסח TED