סטודנטים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית

שלחו לחבר

מערכת השעות לתואר ראשון לשנה"ל תש"פ (2020-2019)

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים

 

הכשרה מקצועית:

צוות היחידה להכשרה מקצועית בתכנית לתואר ראשון:

ד"ר איילת מקרוס - ראש היחידה להכשרה מקצועית

עו"ס תרצה פרי - מרכזת ההכשרה המקצועית בשנה א'

עו"ס סמדר פרייברג - מרכזת ההכשרה המקצועית הקהילתית

מקשרות:

  • עו"ס מאיה לידרור 
  • עו"ס תרצה פרי
  • עו"ס דניאל קסלר

מרכזת מנהלית: גב' דנה חת - sw.ba@biu.ac.il ; 03-5318280

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מידע בנושא ההכשרה המקצועית - תואר ראשון

לוח זמנים להכשרה המקצועית בשנה"ל תש"פ (2020-2019) - תואר ראשון שנים ב'-ג'

רשימה חלקית של מקומות ההכשרה האפשריים לקראת שנה"ל תשפ"א תפורסם בקרוב