סטודנטים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית

מערכת השעות לתואר ראשון לשנה"ל תש"פ (2020-2019)

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים

 

הכשרה מקצועית:

צוות היחידה להכשרה מקצועית בתכנית לתואר ראשון:

ד"ר איילת מקרוס - ראש היחידה להכשרה מקצועית (בשבתון בשנה"ל תשע"ט)

עו"ס ליאת בוקאי - מ"מ ראש היחידה להכשרה מקצועית בשנה"ל תשע"ט

עו"ס תרצה פרי - מרכזת ההכשרה המקצועית בשנה א'

ד"ר יעל יצחקי - מרכזת ההכשרה המקצועית הקהילתית

ד"ר סתוית כוכבא - מרכזת ההכשרה המקצועית במכללה החרדית בירושלים

מקשרות:

  • ד"ר אחינעם ארנפרוינד-הגר (מקשרת במכללה החרדית בירושלים) 
  • עו"ס מאיה לידרור 
  • עו"ס תרצה פרי
  • עו"ס דניאל קסלר

מרכזת מנהלית: גב' דנה חת - sw.ba@biu.ac.il ; 03-5318280

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מידע בנושא ההכשרה המקצועית - תואר ראשון

לוח זמנים להכשרה המקצועית בשנה"ל תשע"ט - תואר ראשון שנה א'

לוח זמנים להכשרה המקצועית בשנה"ל תשע"ט - תואר ראשון שנים ב'-ג'

מידע על מקומות הכשרה מקצועית פרטנית בשנה"ל תש"פ (מעודכן ליוני 2019)

מידע על מקומות הכשרה מקצועית קהילתית בשנה"ל תש"פ (מעודכן ליוני 2019)