סטודנטים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית

שלחו לחבר

 

מערכת השעות לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"א (2021-2020)

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים


הכשרה מקצועית:

צוות היחידה להכשרה מקצועית בתכנית לתואר ראשון:

ד"ר איילת מקרוס - ראש היחידה להכשרה מקצועית

עו"ס תרצה פרי - מרכזת ההכשרה המקצועית בשנה א'

עו"ס סמדר פרייברג - מרכזת ההכשרה המקצועית הקהילתית

מקשרות:

  • עו"ס מאיה לידרור 
  • עו"ס תרצה פרי
  • עו"ס דניאל קסלר

מרכזת מנהלית: גב' דנה חת - sw.ba@biu.ac.il ; 03-5318280

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מידע בנושא ההכשרה המקצועית - תואר ראשון

מקומות הכשרה מקצועית מגמה פרטנית - תואר ראשון בשנה"ל תשפ"א (2021-2020)

מקומות הכשרה מקצועית מגמה קהילתית - תואר ראשון בשנה"ל תשפ"א (2021-2020)

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - שנים ב' ו-ג' בתואר הראשון