מגמת פיתוח קהילתי וארגוני

שלחו לחבר

מגמה ייחודית המשלבת למידה הן של עקרונות הניהול בארגונים חברתיים והן של סוגיות מתקדמות בעבודה קהילתית. המגמה נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים המשמשים בתפקידי ניהול, ריכוז תכניות וצוותים, עבודה קהילתית או מעוניינים להתמקצע בתפקידים ובתחומים אלו. תכנית הלימודים משלבת הקניה של תאוריות עדכניות ושל מיומנויות לעבודה ברמת המיקרו והמאקרו. עם חברי הסגל נמנים מרצים המומחים בעולמות ידע מגוונים. הקורסים מוכרים לצורך מומחיות.

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

 

ההרשמה לתכנית לתואר שני לשנה"ל תשפ"א (2021-2020) ממשיכה. אנו נעדכן באתר על מועד סגירת ההרשמה שבועיים לפני מועד סיום ההרשמה. קישור למידע וטפסי הרשמה 

מערכת שעות לשנה"ל תש"פ (2020-2019) - מגמת פיתוח קהילתי וארגוני - מעודכן ליולי 2019

תקצירי קורסים לשנה"ל תש"פ - התכנית לתואר שני

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים

בוגרים מספריםמפירות המחקר של סטודנטים ובוגרים