מגמת פיתוח קהילתי וארגוני

שלחו לחבר

מגמה זו נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים המשמשים או מעוניינים לשמש בתפקידי ניהול / ריכוז תכניות וצוותים ועבודה קהילתית או מעוניינים להתמקצע בתפקידים ובתחומים אלו. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית ידע תיאורטי תוך ראייה בין-תחומית וכן כלים ומיומנויות לעבודה ברמת המיקרו והמאקרו: מדיניות, עבודה עם קהילות, עם ארגונים, עם משפחות ועם פרטים. כפועל יוצא של הראייה הבין-תחומית, משולבים בסגל ההוראה מרצים המומחים בעולמות ידע מגוונים כגון ייעוץ ארגוני וניהול. הקורסים מוכרים לצורך מומחיות. 

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

 

ההרשמה לשנה"ל תשפ"א (2021-2020) תפתח ב-19.1.20. לקראת פתיחת ההרשמה יועלו טפסים וקישורים מעודכנים

מערכת שעות לשנה"ל תש"פ (2020-2019) - מגמת פיתוח קהילתי וארגוני - מעודכן ליולי 2019

תקצירי קורסים לשנה"ל תש"פ - התכנית לתואר שני

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים