מגמת פיתוח קהילתי וארגוני

מגמה זו נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים המשמשים או מעוניינים לשמש בתפקידי ניהול / ריכוז תכניות וצוותים ועבודה קהילתית או מעוניינים להתמקצע בתפקידים ובתחומים אלו. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית ידע תיאורטי תוך ראייה בין-תחומית וכן כלים ומיומנויות לעבודה ברמת המיקרו והמאקרו: מדיניות, עבודה עם קהילות, עם ארגונים, עם משפחות ועם פרטים. כפועל יוצא של הראייה הבין-תחומית, משולבים בסגל ההוראה מרצים המומחים בעולמות ידע מגוונים כגון ייעוץ ארגוני וניהול. הקורסים מוכרים לצורך מומחיות המוכרת על ידי מועצת העובדים הסוציאליים. 

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

 

ההרשמה לשנה"ל תש"פ למגמת פיתוח קהילתי וארגוני נפתחה ב-20.1.19

טפסי הרשמה למגמת פיתוח קהילתי וארגוני לתואר שני לשנה"ל תש"פ

מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט (2019-2018) - מגמת פיתוח קהילתי וארגוני - מעודכן ליולי 2018

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים