מגמת שיקום ובריאות

שלחו לחבר

מגמה זו נועדה לקדם ולפתח את הידע ואת המיומנויות הטיפוליות של עובדים סוציאליים העובדים בתחומי המוגבלות, הבריאות והחולי, בריאות הנפש בקהילה או הזיקנה. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית גישות תיאורטיות עדכניות, מיומנויות מחקריות ואסטרטגיות טיפול מגוונות עם אנשים ועם בני משפחותיהם.

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

 

ההרשמה לשנה"ל תשפ"א (2021-2020) תפתח ב-19.1.20. לקראת פתיחת ההרשמה יועלו טפסים וקישורים מעודכנים

מערכת שעות לשנה"ל תש"פ (2020-2019) - מגמת שיקום ובריאות - מעודכן ליולי 2019

תקצירי קורסים לשנה"ל תש"פ - התכנית לתואר שני

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים