מגמת שיקום ובריאות

שלחו לחבר

מגמה ייחודית המשלבת פיתוח מיומנויות טיפוליות עם המשגה והבנה תאורטית בהקשרים של בריאות הנפש, מוגבלות שכלית התפתחותית ובריאות. המגמה מיועדת לעובדים סוציאליים העוסקים בעבודה טיפולית בתחומי בריאות הנפש, מוגבלויות ובריאות. תכנית הלימודים חושפת את הסטודנטים לגישות טיפול מגוונות עם אנשים ועם בני משפחותיהם, לגישות תאורטיות עדכניות בתחומי המגמה ולחשיבה מחקרית ביקורתית. צוות המרצים במגמת שיקום ובריאות הינו בעל ניסיון עשיר בעבודה בשטח, במחקר ובהוראה, ייחודיות המאפשרת חיבור משמעותי בין התאוריה לפרקטיקה.

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

מערכת שעות לשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - מגמת שיקום ובריאות - מעודכן ליולי 2020

תקצירי קורסים לשנה"ל תשפ"א - התכנית לתואר שני

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים

בוגרים מספרים

מפירות המחקר - מגמת שיקום ובריאות