מגמת שיקום ובריאות

מגמה זו נועדה לקדם ולפתח את הידע ואת המיומנויות הטיפוליות של עובדים סוציאליים העובדים בתחומי המוגבלות, הבריאות והחולי, בריאות הנפש בקהילה או הזיקנה. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית גישות תיאורטיות עדכניות, מיומנויות מחקריות ואסטרטגיות טיפול מגוונות עם אנשים ועם בני משפחותיהם.

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

 

ההרשמה לשנה"ל תש"פ למגמת שיקום ובריאות נפתחה ב-20.1.19

טפסי הרשמה למגמת שיקום ובריאות לתואר שני לשנה"ל תש"פ

מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט (2019-2018) - מגמת שיקום ובריאות - מעודכן ליולי 2018

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים