מגמה טיפולית

שלחו לחבר

מגמה זו נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים בעלי ניסיון בתחום הטיפול בעבודתם במסגרות שונות המטפלות בפרט, במשפחה או בקבוצה. תכנית הלימודים מתמקדת בתאוריה ובפרקטיקה של הטיפול הדינמי, בהכרת גישות טיפול מגוונות נוספות בעבודה סוציאלית ובהעמקת כושר האבחון והטיפול בפרט, במשפחה ובקבוצה.

במגמה הטיפולית, בשנה הראשונה ללימודים, במסגרת קורס חובה טיפול בפרט המבוגר א', נדרש לטפל בשני מבוגרים (בני 17 ומעלה) במהלך כל שנת הלימודים (לא הדרכת הורים).

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

 

ההרשמה לשנה"ל תשפ"א (2021-2020) תפתח ב-19.1.20. לקראת פתיחת ההרשמה יועלו טפסים וקישורים מעודכנים

מערכת שעות לשנה"ל תש"פ (2020-2019) - מגמה טיפולית - מעודכן ליולי 2019

תקצירי קורסים לשנה"ל תש"פ - התכנית לתואר שני

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים