גב' שרית ספקטור - טורקניץ'

גב'
תפקיד: 
גב' שרית ספקטור - טורקניץ'
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: