English שלחו לחבר

ד"ר מרים צבעוני

טלפון
דוא"ל
mzivony@netvision.net.il
משרד
בניין 213 (מקסיקו), חדר 222 (קומה שנייה)
שעות קבלה
בתיאום מראש
קורות חיים

השכלה:

1990

Ph.D.

אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית

1979

M.A.

אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית

1971

B.A.

אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית

 
מלגות ופרסים:

2002-2001

מענק הרקטור להצטיינות בהוראה לשנת תשס"א, אוניברסיטת בר אילן

  

הצגות בכנסים:

2000

הכנס הארצי ה-15 של איגוד העובדים הסוציאליים, בנושא: "עבודה סוציאלית: מקצוע אחד עם הרבה צבעים" (תל אביב, ישראל)

"סולידריות בין דורית בעידן הפוסט מודרני"

 

 מידע נוסף:

תפקידים בבית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן:

היום: חברה בוועדת קבלה לתואר ראשון.

2004-2010: מרכזת התנסות מקצועית שנה א'.

2004-1997: מקשרת בשדה.

2001-1997: יו"ר הוועדה לתואר ראשון.

2001-1997: יו"ר וועדת אד-הוק לתואר ראשון.

1995-1994: יו"ר ועדת קבלת סטודנטים לתואר ראשון.

1986-1982: ריכוז תכנית לימודי המשך של בית הספר.

 

תפקידים ציבוריים:

2005-2001: חברה בוועדת רישוי מטעם איגוד העובדים הסוציאליים למתן רישוי מומחיות לעובדים סוציאליים בישראל בתחום הזקנה.

2005-2001: חברה בוועדת היגוי מטעם המשרד לעבודה ולרווחה ומכון ברוקדייל לשינוי תפקיד העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים .

1995: חברה בצוות חשיבה לקראת תכנית החומש של אשל.

1995-1993: חברה בוועדה לתכנון אב של שירותים למען הזקן בעירית רמת גן.

 

פרסומים

צבעוני, מ. (1998). הפעלת קבוצות זקנים: עמדות, תפיסות יכולת התמודדות ותפיסת כוחות בארגון. תל אביב: אש"ל – אגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל.

 

צבעוני, מ. (1995). "החליפין בסולידריות הבינדורית שבין הזקנים לילדיהם", גרונטולוגיה, 70, 30-19.

 

צבעוני, מ. (1991). "היחסים הבינדוריים של הזקן עם ילדיו במערך המשתנים המשפיעים על פניה לבית אבות", גרונטולוגיה, 61, 32-18.

קורסים

 

 

 

מחקר

1. יחסים בינדוריים של הזקן.

2. בתי אבות וסגנונות דיור של הזקן.

3. משפחה בינדורית.

4. טיפול והתערבות בזקן ומשפחתו.

תאריך עדכון אחרון : 10/11/2019