ד"ר מרים צבעוני

דוא"ל
mzivony@netvision.net.il
  קורות חיים

  השכלה:

  1990

  Ph.D.

  אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית

  1979

  M.A.

  אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית

  1971

  B.A.

  אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית

   
  מלגות ופרסים:

  2002-2001

  מענק הרקטור להצטיינות בהוראה לשנת תשס"א, אוניברסיטת בר אילן

    

  הצגות בכנסים:

  2000

  הכנס הארצי ה-15 של איגוד העובדים הסוציאליים, בנושא: "עבודה סוציאלית: מקצוע אחד עם הרבה צבעים" (תל אביב, ישראל)

  "סולידריות בין דורית בעידן הפוסט מודרני"

   

   מידע נוסף:

  תפקידים בבית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן:

  היום: חברה בוועדת קבלה לתואר ראשון.

  2004-2010: מרכזת התנסות מקצועית שנה א'.

  2004-1997: מקשרת בשדה.

  2001-1997: יו"ר הוועדה לתואר ראשון.

  2001-1997: יו"ר וועדת אד-הוק לתואר ראשון.

  1995-1994: יו"ר ועדת קבלת סטודנטים לתואר ראשון.

  1986-1982: ריכוז תכנית לימודי המשך של בית הספר.

   

  תפקידים ציבוריים:

  2005-2001: חברה בוועדת רישוי מטעם איגוד העובדים הסוציאליים למתן רישוי מומחיות לעובדים סוציאליים בישראל בתחום הזקנה.

  2005-2001: חברה בוועדת היגוי מטעם המשרד לעבודה ולרווחה ומכון ברוקדייל לשינוי תפקיד העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים .

  1995: חברה בצוות חשיבה לקראת תכנית החומש של אשל.

  1995-1993: חברה בוועדה לתכנון אב של שירותים למען הזקן בעירית רמת גן.

   

  פרסומים

  צבעוני, מ. (1998). הפעלת קבוצות זקנים: עמדות, תפיסות יכולת התמודדות ותפיסת כוחות בארגון. תל אביב: אש"ל – אגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל.

   

  צבעוני, מ. (1995). "החליפין בסולידריות הבינדורית שבין הזקנים לילדיהם", גרונטולוגיה, 70, 30-19.

   

  צבעוני, מ. (1991). "היחסים הבינדוריים של הזקן עם ילדיו במערך המשתנים המשפיעים על פניה לבית אבות", גרונטולוגיה, 61, 32-18.

  קורסים

   

   

   

  מחקר

  1. יחסים בינדוריים של הזקן.

  2. בתי אבות וסגנונות דיור של הזקן.

  3. משפחה בינדורית.

  4. טיפול והתערבות בזקן ומשפחתו.

  תאריך עדכון אחרון : 02/10/2022