ד"ר מיכל ליברטי שגב

ד"ר
ד"ר מיכל ליברטי שגב
שעות קבלה: 

קורסים

7610801 - מבוא לפסיכולוגיה א'

7610901 - מבוא לפסיכולוגיה ב'

7612801 - סטטיסטיקה ועיבוד נתונים