גב' סיגלית עופר

גב'
גב' סיגלית עופר
דוא"ל: 

קורסים

7631502 - שיטות התערבות עם הפרט 2

7642001 - תיאוריה ופרקטיקה בעבודה עם משפחות (תכנית ההשלמה לתואר שני)

7664501 - משפחה במצבי חולי ומוגבלות