ד"ר הראל לורנץ

English שלחו לחבר
דוא"ל
lorentzoh@gmail.com
קורסים

7663001 - גישות עכשוויות בטיפול

7663701 - פסיכופתולוגיה למתקדמים

7684201 - פסיכופתולוגיה של המבוגר

7687801 - גישות עכשוויות בטיפול