ד"ר הראל לורנץ

ד"ר
ד"ר הראל לורנץ
דוא"ל: 

קורסים

7663001 - גישות עכשוויות בטיפול (תכנית ההשלמה)

7663701 - פסיכופתולוגיה למתקדמים

7684201 - פסיכופתולוגיה של המבוגר (מגמה טיפולית)

7684301 - פסיכופתולוגיה של המבוגר (מגמת שיקום ובריאות)

7687801 - גישות עכשוויות בטיפול