ד"ר נועה בריל

ד"ר
ד"ר נועה בריל
דוא"ל: 

קורסים

7631602 - שיטות התערבות עם הקבוצה - שנה ג'

7660101 - טיפול בפרט המבוגר (תכנית ההשלמה לתואר שני)

7660203 - שיטות התערבות עם הקבוצה (תכנית ההשלמה לתואר שני)

7670103 - טיפול בפרט המבוגר א'