יום פתוח למתעניינים בלימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית

26/04/2018 - 17:00 - 19:30