***עדכון*** נפתחו מקומות בודדים אחרונים לשנת הלימודים הקרובה לתוכנית ההשלמה לתואר שני להתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני

***עדכון***

נפתחו מקומות בודדים אחרונים לשנת הלימודים הקרובה לתוכנית ההשלמה לתואר שני להתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני

להרשמה לשנה"ל תשפ"ג 2023-2022

ההרשמה להתרכזות הטיפולית ולהתרכזות שיקום ובריאות הסתיימה

תאריך עדכון אחרון : 03/08/2022