ימים פתוחים מקוונים באוניברסיטת בר אילן לקראת שנה"ל תשפ"ב 11-12.2.2021

שלחו לחבר