טפסי הרשמה למגמת פיתוח קהילתי וארגוני לשנה"ל תשע"ט

ההרשמה למגמת פיתוח קהילתי וארגוני לשנה"ל תשע"ט נמשכת

קוד הנחה על דמי ההרשמה:

ההנחה תקפה לנרשמים לתואר שני (בעלי תואר ראשון בע"ס) למגמת פיתוח קהילתי וארגוני

ההנחה תקפה עד לתאריך 15.8.18

ההנחה היא בשיעור 200 ש"ח

אין כפל הנחות, ולכן ההנחה לא תוענק לבוגרי בר אילן הזכאים גם ככה להנחה.

קוד הנחה 27979

 

טופס פרטים אישיים ומקצועיים     

-  שאלון אישי

 ≈ יש למלא את הטפסים ולשלוח ישירות למזכירות תארים מתקדמים בביה"ס לע"ס בדוא"ל בלבד לכתובת:harshama.swma@biu.ac.il. יש לשלוח את הטפסים לבית הספר תוך שבועיים מיום ההרשמה והתשלום לאוניברסיטה ≈

המלצה מממונה בעבודה *     

- המלצה ממדריך נוכחי 

המלצה מחבר סגל באקדמיה (מיועד למי שסיים את לימודיו בשלוש השנים האחרונות)   

* אם הממונה והמדריך הם אותו אדם עליו למלא את שתי ההמלצות (ממונה ומדריך), ובנוסף חובה להמציא חוות דעת נוספת (לדוגמא ממדריך או ממונה קודם).

≈ יש להעביר את ההמלצות לממליצים והם ישלחו אותן ישירות לביה"ס לע"ס. נא לשלוח בדוא"ל בלבד לכתובת:harshama.swma@biu.ac.il ולרשום בשורת הנושא את שם המועמד≈   

 

הוועדה תוכל לדון רק במועמד שביצע את שני שלבי ההרשמה (הרשמה לאוניברסיטה ושליחת טפסים לביה"ס לעבודה סוציאלית) ויש בתיקו את כל החומר הנדרש (טופסי ביה"ס ללימודים מתקדמים, טופס פרטים אישיים ומקצועיים, שאלון אישי והמלצות).