שעות פתיחת חדר עבודות במהלך הסמסטר

שלחו לחבר

לתשומת הלב: החדר להחזרת עבודות פתוח מהלך הסמסטר הסמסטר בימים א - ה בשעות 12:00-11:30 ו-14:00-13:30 בלבד