לידיעתכם, עבודות תשמרנה בחדר עבודות עד סוף שנת הלימודים העוקבת לשנה בה נלמד הקורס.

שלחו לחבר