שלחו לחבר

נוהל בידוק בשערי כניסת הולכי רגל

אדם המבקש להכנס לקמפוס מחויב להציג תעודה מזהה (כולל תמונה). סטודנט בר-אילן מציג תעודת סטודנט בתוקף ולא עובר בידוק. אחר - מחויב להציג תעודה מזהה ועובר בידוק כבודה ותשאול. אדם המגיע ללא תעודה מזהה - תאושר כניסתו רק לאחר אישור מחלקת בטחון. סטודנט ללא תעודה יצור קשר עם המחלקה בה הוא לומד ויבקש לאשר את כניסתו דרך מחלקת הבטחון.

תאריך עדכון אחרון : 29/03/2012