שלחו לחבר

סטודנטים במסלול עם תזה בתכנית ההשלמה לתואר שני

סטודנטים במסלול עם תזה בתכנית ההשלמה לתואר שני 

תהליך כתיבת עבודת תזה: לו"ז והנחיות (נכון לינואר 2021)

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשפ"ב (2022-2021)

הנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית (נכון לנובמבר 2020)

הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה (נכון לנובמבר 2020)

טופס מלווה להגשת הצעת תזה לביה"ס לתארים מתקדמים

טופס דיווח על תיקוני הצעת תזה

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) (מעודכן לנובמבר 2020)

הנחיות להגנה על התזה

תהליך הגשת תזה לספריה וסיום התואר (לאחר הגנה) - בתקופת הקורונה

פרסומים מדעיים משותפים לתלמיד תזה ולמנחה: עקרונות מנחים


דוגמאות להצעות תזה ראשוניות:

• הצעת מחקר ראשונית - מחקר איכותני

• הצעת מחקר ראשונית - מחקר כמותי

 

דוגמאות להצעות תזה מלאות:

• הצעת מחקר מלאה - מחקר איכותני

• הצעת מחקר מלאה - מחקר כמותי

  

דוגמאות לעבודות תזה:

• עבודת תזה - מחקר כמותי

• עבודת תזה - מחקר כמותי

• עבודת תזה - מחקר איכותני

• עבודת תזה - מחקר איכותני

• עבודת תזה במתכונת של מאמר

• עבודת תזה במתכונת של מאמר

 

תאריך עדכון אחרון : 18/08/2021