קבלת קהל במחלקה

שלחו לחבר

 

שעות קבלה במזכירות בית הספר

ימים א, ג: 8:30 - 10:00, 11:30 - 15:30

ימים ב, ד, ה: 8:30 - 12:00, 13:30 - 15:30

 

שעות קבלה במזכירות תארים מתקדמים

ימים א, ג: 8:30 - 10:00, 11:30 - 15:30

ימים ב, ד, ה: 8:30 - 12:00, 13:30 - 15:30

 

שעות פתיחת חדר עבודות

במהלך הסמסטר: ימים א' - ה': 11:30 - 12:00

                                            13:30 - 14:00

בזמן חופשות: ימים א' - ה': 11:00 - 12:00